Uimahallin energiakäyttöä tehostamalla voit säästää vuosittain jopa kymmeniä tuhansia euroja!

Tervetuloa parantamaan uimahallien energiatehokkuutta! Energiatehokkuuden keskeisin tekijä on allastilan ilmanvaihto

Tämä ohje esittelee Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Aalto-yliopiston yhteistyössä kehittelemän uimahallien energiatehokkuuden parantamisen konseptin. Ohjesivusto on suunnattu erityisesti uimahallien henkilökunnille, joiden halutaan lähtevän mukaan parantamaan oman uimahallin toimintaa annettujen ohjeiden mukaisesti. Myös muut uimahallien toiminnasta kiinnostuneet löytävät mielenkiintoista tietoa tältä sivustolta.

Koko sivuston sisältö on koottu myös printattavaksi kokonaisuudeksi, jonka voit ladata tästä. Osioon kuuluvat ladattavat tiedostot voit ladata portaalista.

Energiatehokkuuden parantaminen vaatii työtä, aikaa ja perehtymistä. Prosessilla voidaan tuottaa suuria tuottoja tyhjästä, mutta se vaatii organisaatiolta panostusta. Tehtävään on syytä nimetä henkilö, joka on siitä aidosti kiinnostunut. Lisäksi henkilökunnan motivaatiota energiatehokkuuden parantamiseksi tulisi nostaa palkkioilla. Esimerkiksi 10 % palkkiobonus säästetyn energian hinnasta toimii varmasti kannustimena parhaiden mahdollisten toimenpiteiden löytämiseksi ja motivaation ylläpitämiseksi jatkuvaan energiatehokkuuden seurantaan. Mikäli asianmukaiset kannustimet puuttuvat tai aikaa ei ole järjestetty muilta työtehtäviltä, henkilökunnan motivaatio ja mahdollisuudet seurata energiatehokkuutta ovat todennäköisesti hyvin alhaiset.

Uimahallit ovat rakennuksia, joissa käytetään valtava määrä lämpöenergiaa, sähköä ja vettä. Huonekuutiometrejä kohden kaikkia kolmea käytetään kaikista Suomen rakennuksista eniten juuri uimahalleissa. Uimahallien energian kulutus tulee aina olemaan korkea niiden tarjoamien palveluiden vuoksi, mutta useissa uimahalleissa palvelut voidaan tuottaa huomattavasti nykyistä energiatehokkaammin.

Tuottamalla palvelut energiatehokkaasti uimahalli säästää selvää rahaa. Säästöt ovat kohteesta riippuen erisuuruisia, mutta keskimäärin vuositason säästöpotentiaali on tuhansista jopa kymmeniin tuhansiin euroihin! Uimahallien energiakulutus ja täten ylläpitohinta ovat korkeat, joten pienetkin energiatehokkuutta parantavat tekijät tuovat selvää rahallista säästöä.

Energiatehokkuuden kulmakivi on uimahallin toiminnan ja energian kulutuksen tunteminen riittävän tarkasti. Vain tällöin voidaan energiatehokkuuden parantamiseksi valita kohdekohtaisesti juuri oikea toimenpide (tehostamiskonsepti). Lähde mukaan seuraamaan ohjeita, niin saat kuvan oman uimahallin toiminnasta ja löydät oikeat keinot energian kulutuksen pienentämiseksi.

Ohjeen keskeisinä teemoina ovat haihdunta ja sen rajoittaminen sekä poistoilman lämpösisällön talteenotto, jotka on esitetty alla olevassa kuvassa. Keskimääräisesti uimahallien allasveden haihdunta voi olla jopa 100 kg/h, jolloin alla olevan esimerkin mukaiset luvut voidaan kertoa kymmenellä.

Uimahallin energiatehokkuuden keskeisin tekijä on allasveden haihtunta

Energiatehokkuuden parantaminen on vaiheittainen prosessi, joka alkaa oman uimahallin energiankulutuksen ja energiatehokkuuden seurannalla ja mittaamisella. Kun oman hallin toiminta tunnetaan, valitaan näiden tietojen perusteella oikea tehostamiskonsepti kyseessä olevalle uimahallille. Tehostamiskonseptin valinnan jälkeen toimenpiteet toteutetaan, jonka jälkeen seuranta voidaan aloittaa alusta ja arvioida uudelleen rakennuksen elinkaaren aikaista toimintaa.

Ohje on kirjoitettu siten, että tämä sivu sekä "polku energiatehokkuuteen" -osio antavat lukijalle kokonaiskuvan siitä, mitä ohjeessa käsiteltävä kokonaisuus pitää sisällään. Nämä ensimmäiset osiot eivät vielä anna tarkkoja ohjeita tehtävien suorittamisesta.

Seuraavat osiot, "energiankulutuksen nykytila" ja "energiatehokkuuden seuranta" antavat yksityiskohtaiset ohjeet siitä, mitä toimenpiteitä vaaditaan uimahallin toiminnan tuntemiseksi riittävällä tasolla. "Tehostamiskonseptit" -osiossa esitellään uimahalleissa yleisesti käyttökelpoisia toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi. Viimeisessä "Suunnittelu ja toteutus" -osiossa perehdytään lyhyesti siihen, mitä prosessin loppuvaiheessa tapahtuu ja miten uimahallin toiminnan seurantaa tulisi jatkaa.

Tutustu ensin kohtaan polku energiatehokkuuteen, joka toimii pikaohjeena koko sivustolle. Sieltä löydät tiivistelmän kaikista ohjeessa käsiteltävistä kohdista. Tarkemmat osiokohtaiset ohjeet löydät eri osioiden alta. Osioiden etusivuilla on esitetty tiivistelmä kyseisessä osiossa käsiteltävistä asioista.