Energiankulutuksen nykytaso

Kerää Excel-pohjalle uimahallin kaukolämmön-, sähkön- ja vedenkulutus sekä kävijämäärä kuukausittain

Uimahallin energiankulutuksen nykytason selvittäminen on ensimmäinen askel kohti oman uimahallin toiminnan tuntemista. Tämä osio aloittaa yksityiskohtaisesti ja vaiheittain selitettävän prosessin, jonka päämäärä on hallin energiatehokkuuden parantaminen.

Tässä osiossa lähdemme selvittämään uimahallin kaukolämmön, sähkön ja veden kulutusta. Tavoitteena on muodostaa yksilöllinen kuva tarkasteltavasta uimahallista ja sen energian kulutuksesta. Tarkastelun lähtökohta on kuukausitasolla tapahtuva kulutus. Keskitymme kaukolämmön kulutuksen seurantaan, sillä kaukolämpöä kulutetaan uimahalleissa yleensä enemmän kuin sähköä. Lämpöenergian kulutuksen pienentämiseen on myös tehokkaita keinoja, joita monissa halleissa ei vielä hyödynnetä.

Uimahallin kuukausittaisia kulutuksia verrataan ulkoilman ja sisäilman väliseen lämpötilaeroon sekä kävijämääriin. Tällöin voidaan muodostaa helposti ja nopeasti kuva uimahallin yleisestä energiatehokkuudesta ja lämpöhäviöistä. Tarkastelua varten on luotu ladattava taulukkolaskentapohja, johon käyttäjä syöttää tarvittavat tiedot. Ohje esittelee myös tulosten tulkintaa keskeisin osin. Tämä on tärkeä ensimmäinen askel oman uimahallin todellisen toiminnan tuntemisessa.

Kerättävät tiedot tulee ilmoittaa myös uimahalliportaalin tietokantaan.