Kulutustiedot alakeskuksista

Helpoin tapa selvittää rakennuksen kuukausittaisen sähkön ja kaukolämmön kulutuksen osa-alueiden suuruudet on seurata niitä alakeskusten kautta. Kiinteistössä sähkön ja kaukolämmön kulutusta seurataan vähintään kuukauden kokonaiskulutuksen muodossa, sillä se on yleensä energiayhtiöiden laskutuksen peruste. Kiinteistön sisällä kaukolämmön ja sähkön kulutuksen jakautumista voidaan mitata alakeskuksilla. Esimerkiksi allasveden lämmityksen kuluttama kaukolämmön määrä ja teho voidaan mitata erillisellä alakeskuksella, jolloin saadaan kiistatonta tietoa siitä, kuinka paljon energiaa tämä prosessi kuluttaa. Samalla periaatteella voidaan mitata sekä sähkön että kaukolämmön osa-alueiden kulutusta. Alakeskuksen tietojen ja kokonaiskulutuksen avulla voidaan selkeästi esittää, kuinka suuri osa kulutuksesta tulee alakeskuksen mittaamasta järjestelmästä ja kuinka suuri osa sen ulkopuolelta. Alakeskuksia voi olla useampia, ja optimaalisessa tapauksessa koko energian kulutuksen jakautuminen voidaan selvittää tarkasti alakeskusten avulla.

Yleinen ongelma on kuitenkin se, ettei alakeskuksia ole. Kiinteistössä saattaa olla asennettuna yksi alakeskus esimerkiksi allasveden lämmityksen mittaamiseksi, mutta muuten kulutustiedot ovat kokonaiskulutustietoja. Mikäli järjestelmään ei ole asennettu alakeskuksia, voidaan energian kulutusta seurata vain kokonaiskulutuksen tasolla. Tällöin ollaan juuri sen ongelman äärellä, ettei kuukausikulutuksen osa-alueita tunneta. Tällöin myöskään tehostamiskonsepteja ei voida tehokkaasti kohdentaa oikeisiin osa-alueisiin. Esimerkiksi kaukolämmön kuukausittaisten kokonaiskulutusten ollessa korkeat, ei voida tietää, onko kulutus peräisin allasveden tai ilmanvaihdon lämmityksestä vai jostakin muualta. Tällöin ei voida johdonmukaisesti valita halliin sopivaa tehostamiskonseptia.

Alakeskusten puuttuessa joudumme selvittämään energiankulutuksen osa-alueiden tekijät mittaamalla. Tällöin keskitymme juuri suurimpien kulutuksen tekijöiden mittaamiseen, eli pyrimme selvittämään mahdollisimman laajasti, mistä rakennuksen kaukolämmön kulutus muodostuu.