Suunnittelu ja toteutus

Valitun tehostamiskonseptin toteutuksen jšlkeen seurantaa jatketaan

Tässä ohjeessa esitetty uimahallien energiatehokkuuden parantamisen prosessi huipentuu suunnitelmien toteuttamiseen. Kun uimahallin kuukausikulutuksen taso ja kulutuksen osa-alueet on selvitetty, voidaan valita uimahallille kohdekohtaisesti paras energiatehokkuuden tehostamiskonsepti. Konseptin valinnan jälkeen työ pitää suunnitella ja toteuttaa.

Suunnittelun ja toteutuksen osuus kuuluu kokonaisuudessaan alan ammattilaisille, mutta siihen tarvitaan usein myös hallihenkilökunnan apua. Työn suunnittelu vaatii yleensä rakennuksen piirustusten ja teknisten asiakirjojen toimittamista suunnittelijoille. Tarvittavien tietojen luovutus suunnittelijoille varmistaa halutunlaisen lopputuloksen. 

Suunniteltu työ toteutetaan uimahallissa, jossa se saattaa aiheuttaa käyttökatkoja. Työn on siis hyvä ajoittaa hiljaisemmalle jaksolle, esimerkiksi kesälle, jolloin työn ohella voidaan tehdä myös muut huolto ja ylläpitotyöt.

Energiatehokkuuden seurantaa ei tulisi lopettaa yhden tehostamiskonseptin toteutuksen jälkeen. Uimahallin toiminnan seurannan jatkaminen on keskeisessä roolissa korjausten vastaanottotarkastuksessa, jossa voidaan samoilla ohjeessa esitetyillä mittareilla todeta, onko asetetut tavoitteet saavutettu. Toiminnan seurannan jatkaminen antaa mahdollisuuden uusien ongelmakohtien havaitsemiseksi ja korjaamiseksi.