Vastaanottotarkastus ja elinkaaren aikainen tarkastelu

Kun koko energiatehokkuuden parantamisen prosessi on viety loppuun, voidaan hallin toiminnan seuranta aloittaa puhtaalta pöydältä. Seurantaa ei kannata missään tapauksessa lopettaa, sillä kerättävät tiedot antavat kuvan hallin toiminnasta myös silloin, kun energiatehokkuus on kunnossa. Pitämällä mittaustuloksia silmällä ja ottamalla niiden seuranta rutiiniksi, uimahallin henkilökunta on aina ajan tasalla oman hallin toiminnasta.

Vastaanottotarkastuksessa suoritettujen energiatehokkuuden tehostamiskonseptien jälkeen on syytä mitata rakennuksen elinkaaren uusi lähtötaso. Seuraamalla tässä ohjeessa esitettyjä mittausarvoja, kun järjestelmät ovat uusia ja/tai puhdistettuja, voidaan muodostaa kokonaiskuva rakennuksen järjestelmien toiminnan lähtötasosta. Tietojen pohjalta voidaan tehdä jatkossa päätelmiä siitä, toimivatko laitteet halutulla tavalla ja arvioida laitteiden puhdistustarvetta järjestelmien tehokkuuden heikentyessä.

Vastaanottotarkastuksen yhteydessä kerättävä tieto voidaan koota "Polku energiatehokkuuteen" -osiossa esitetylle kaavakkeelle. Tällöin, jos tietoja on tämän ohjeen mukaisesti kerätty ennen tehostustoimenpiteitä, voidaan todeta ovatko tehostustoimenpiteet saaneet aikaiseksi halutunlaisen lopputuloksen.

Uimahallin jatkuva omatoiminen seuranta varmistaa hallin toiminnan koko sen elinkaaren aikana. Keskeisten tietojen hankkiminen tulee opetella vain kerran, jonka jälkeen uimahallin toiminnan seuraaminen on helppoa. Epänormaalin toiminnan havaitseminen ja siihen puuttuminen on helpompaa, kun hallin toiminta tunnetaan.