Ilmanvaihdon toiminnan ja ohjauksen tarkistus ja päivitys

Ilmanvaihto on keskeisessä roolissa koko uimahallin toiminnan ja energiatehokkuuden kannalta. Täten ilmanvaihdon oikeanlainen ja hallittu toiminta on lähtökohta kaikkien uimahallien tehokkaalle toiminnalle. Uimahallin allastilan sisäilman olosuhteiden hallinta näkyy niin käyttäjien tyytyväisyydessä kuin energiankulutuksessakin.

Sisäilman hallittavuutta voidaan arvioida energiatehokkuuden seurannan osion mittaustulosten perusteella. Allastilan sisäilman olosuhteita seuraamalla voidaan muodostaa kuva siitä, miten hyvin sisäilman olosuhteet pysyvät asetusarvoissaan. Mikäli sisäilman olosuhteet eivät vastaa asetusarvoja ja vaihtelevat suuresti, on todennäköistä, ettei järjestelmä toimi halutulla tavalla. Hallinnassa oleva sisäilma on myös edellytys haihdunnan rajoittamiseen allastilassa.

Ilmanvaihdon toimintaa tarkasteltaessa on ensisijaisesti perehdyttävä siihen, miten ilmanvaihdon toiminta on alun perin suunniteltu. Ilmanvaihdon toimintaselostus on asiakirja, jossa sen toiminta ja ohjausperusteet on esitetty. Keskeinen tehtävä ilmanvaihdon toiminnan tehostamisessa on tarkistaa ilmanvaihdon suunnitelmat ja varmistaa, että ilmanvaihto toimii todellisuudessa niiden mukaisesti. Ilmanvaihdon tehoton toiminta voi johtua myös siitä, että suunnitelmia sen ohjauksesta ei ole toteutettu oikein. Ilmanvaihdon toiminnan lähtötilanteen tunteminen helpottaa sen toiminnan tehostamisen suunnittelua.

Tavoite ilmanvaihdon hallinnassa on muodostaa allastilaan halutunlainen sisäilma kaikissa ulkoilman olosuhteissa. Tästä syystä allastilan sisäilman hallittavuutta on tarkasteltava kokonaisuutena eri vuodenaikoina. Mitoittavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi talven aikainen viileys ja matala kosteuspitoisuus tai kesän aikainen ylilämpeneminen.

Usein allastilan ilmanvaihdon toiminnan ja ohjauksen tarkistus sekä päivitys voidaan suorittaa ilman laiteasennuksia. Olemassa olevien laitteiden ohjausperusteet tarkistetaan ja päivitetään havaitut ongelmat silmällä pitäen.

Tarkistuksen yhteydessä on syytä tarkistaa myös automaation/järjestelmän mittalaitteiden kalibrointi. Yleisesti automaatio säätää järjestelmiä yhden mittauspisteen tulosten perusteella, jolloin tämän mittalaitteen virheellinen toiminta saattaa vaikuttaa uimahallin toimintaan merkittävästi. Tästä syystä on aina varmistettava, että järjestelmän mittalaitteet toimivat oikein ja laitteiden toiminta tarkistetaan määräajoin.