Palvelualueiden osastointi

Uimahalleissa esiintyy lukuisia erilaisia tiloja, joiden toiminta ja tilavaatimukset eroavat toisistaan huomattavasti. Tavanomaisiin sisätiloihin voidaan laskea uimahallirakennuksessa sijaitsevat toimistot, kahvilat ja muut tilat, joissa sisäilman olosuhdevaatimukset ovat tavanomaisen lämmitetyn rakennuksen kaltaisia. Toisaalta uimahallirakennuksessa esiintyy erittäin lämpimiä ja kosteita tiloja, joita ovat esimerkiksi saunat ja terapia-alasosastot. Tilojen viihtyvyyden ja energiatehokkuuden takia eri tilat tulee erottaa toisistaan mahdollisimman tehokkaasti.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että jos tilojen sisäilman olosuhteet eroavat merkittävästi toisistaan, ne tulisi erottaa toisistaan. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi siinä, että uimahallin allasosasto, terapia-allasosasto ja muut tilat on erotettu toisistaan väliseinin ja ovin.

Tilojen jakaminen mahdollistaa selkeän palvelualuejaon myös ilmanvaihdossa. Kun ilmanvaihto voidaan kohdistaa vain yhteen, selkeään tilaan sen hallittavuus paranee ja vältytään hallitsemattomilta ilmavirtauksilta eri tilojen välissä. Yleinen ongelma uimahalleissa on se, että eri tiloja ei ole tarpeeksi tehokkaasti erotettu toisistaan, jolloin hallitsemattomat ilmavirrat huonontavat molempien tilojen viihtyvyyttä ja nostavat energiankulutusta.

Uimahalleissa keskeisimpiä toisistaan erotettavia tiloja ovat allasosasto, terapia-allasosasto, pesuhuoneet, saunat, pukuhuoneet sekä oheistilat, joihin kuuluvat esimerkiksi kahviot ja toimistot. Tällöin mahdollistetaan kaikkien tilojen halutunlainen toiminta energiatehokkaasti.

Tilojen erottaminen toisistaan rakenteellisesti ei välttämättä tarkoita väliseinin rakentamista tilojen välille. Uimahalleissa voidaan helposti käyttää lasirakenteita erottamaan tiloja toisistaan, joka edesauttaa tilojen avoimuuden ja viihtyvyyden tuntua.