Rakenteiden lisäeristys

Uimahallit ovat ympäri vuoden ulkoilmaa selvästi lämpimämpiä, jolloin luonnollisesti lämpöä karkaa jatkuvasti rakenteiden läpi sisältä ulos. Tämä rakenteiden läpi johtuvan lämmön osuus on uimahalleissa usein varsin pieni verrattuna muihin energian kulutuksen osa-alueisiin. Mikäli rakenteet ovat vanhoja ja/tai heikosti eristettyjä, saattaa tämä osuus kuitenkin nousta turhan suureksi.

Rakenteiden ollessa selvästi liian heikosti eristettyjä, voidaan harkita rakenteiden uusimista tai lisäeristämistä. Toimenpide on kuitenkin aina varsin suuri ja täten myös sen aiheuttama investointi. Heikosti eristetyn rakenteen lisäeristäminen voi kuitenkin tuoda merkittäviä säästäjä rakennuksen energiankulutukseen. Uimahallin rakenteiden kunto tulee aina arvioida kohdekohtaisesti alan ammattilaisen toimesta.

Uimahallin rakenteiden riittävä eristys edesauttaa myös haihdunnan hallintaa. Hyvin eristettyjen rakenteiden sisäpinnat ovat lämpimämpiä, mikä mahdollistaa korkeampien sisäilman kosteuspitoisuuksien käytön kylminä vuodenaikoina.